Genom att flytta MARA till nya platser går det att undersöka hur luft transporteras och blandas mellan olika höjder i atmosfären under olika förhållanden. Projektets fokus ligger på fyra fenomen:

  • hur ismoln, som bildas vid 10-mils höjd över polerna, påverkas av människans utsläpp av koldioxid och metan vid jordans yta,
  • hur partikelströmmar och strålning från solen påverkar atmosfären mellan 5 och 10 mils höjd,
  • hur ozonrik luft från den polara stratosfären blandas med luften närmare marken,
  • hur luft från havsytan kring Antarktis lyfts upp och sprids över långa sträckor.

Forskningsledare

Sheila Kirkwood
Institutet för rymdfysik, Kiruna