Arktis Antarktis
FiltreraRensa

Expeditioner

Filtrera

Ryder 2019

 • 5 augusti 2019 - 11 september 2019
 • Ryderglaciären
 • 0 Forskarrapporter
 • 1 blogginlägg

I sommar genomförs en forskningsexpedition till den svårtillgängliga Ryderglaciären i nordvästra Grönland med isbrytaren Oden. Genom att kartlägga området kring glaciären, kan forskarna hitta orsakerna till historiska förändringar av glaciären,...

Utforska expeditionen

Arctic Ocean 2018

 • 31 juli 2018 - 25 september 2018
 • Arktiska oceanen
 • 10 Forskarrapporter
 • 13 blogginlägg

Sommarens forskningsexpedition med isbrytaren Oden heter Arctic Ocean 2018 och genomförs i samarbete med USA:s National Science Foundation. Det övergripande temat för forskningen ombord på Oden handlar om det mikrobiologiska livet i havet och isen...

Utforska expeditionen

Pan-arktisk studie av renars påverkan på tundravegetation 2018

 • 8 juli 2018 - 18 augusti 2018
 • Grönland, Svalbard och Alaska
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

I sommar kommer forskare från Umeå universitet att inventera renhägn på Grönland, Svalbard och i Alaska för att undersöka hur renar påverkar vegetationen på tundran.

Utforska expeditionen

Pan-arktisk studie av renars påverkan på tundravegetation 2017

 • 22 juli 2017 - 4 augusti 2017
 • Semmeldalen, Svalbard
 • 1 Forskarrapport
 • 2 blogginlägg

I sommar kommer forskare från Umeå universitet att arbeta på Svalbard för att undersöka hur vegetationen på höga latituder påverkas av frånvaron av betande djur.

Utforska expeditionen

Ellesmereön

 • 20 juli 2017 - 4 augusti 2017
 • Arktiska Kanada
 • 1 Forskarrapport
 • 1 blogginlägg

I sommar kommer forskare från Uppsala universitet att delta i en tysk geologisk expedition till Ellesmereön i Kanada.

Utforska expeditionen

Sorgfjordenprojektet

 • 7 juli 2017 - 21 juli 2017
 • Svalbard
 • 0 Forskarrapporter
 • 9 blogginlägg

I sommar arbetar forskare vid Sorgfjorden på Svalbard för att utveckla metoder för arkeologisk forskning i polarområdena.

Utforska expeditionen

Brooks Range

 • 6 juli 2017 - 10 augusti 2017
 • Alaska, USA
 • 1 Forskarrapport
 • 4 blogginlägg

En forskare från Stockholms universitet återvänder i sommar till Brooks Range i Alaska för att samla in prover av bergarter som kan hjälpa oss att förstå hur Arktis bildades.

Utforska expeditionen

Arktiska öar 2017

 • 3 juli 2017 - 11 augusti 2017
 • Wrangels ö och Tjaunfloden
 • 1 Forskarrapport
 • 10 blogginlägg

I sommar genomförs en rysk-svensk forskningsexpedition till nordöstra Sibirien i ryska Arktis för att studera vilka effekter ett förändrat klimat får på arktiska ekosystem.

Utforska expeditionen

PS106 fysisk oceanografi

 • 24 maj 2017 - 23 juli 2017
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 1 blogginlägg

I sommar deltar en svensk grupp oceanografer i expeditionen PS106 ombord på det tyska forskningsfartyget Polarstern i Arktiska oceanen.

Utforska expeditionen

Arctic Ocean 2016

 • 8 augusti 2016 - 20 september 2016
 • Arktiska oceanen
 • 5 Forskarrapporter
 • 20 blogginlägg

Arctic Ocean 2016 var en polarforskningsexpedition i samarbete med Kanada, med de båda isbrytarna Oden och Louis S. St-Laurent.

Utforska expeditionen

Östra Grönland 2016

 • 26 juli 2016 - 1 september 2016
 • Hold With Hope och Ymer Ø
 • 1 Forskarrapport
 • 19 blogginlägg

Forskare från Uppsala universitet återvänder till östra Grönland för ännu en forskningsexpedition i samma områden som 2015.

Utforska expeditionen

GRIFF

 • 18 juli 2016 - 6 september 2016
 • Arktiska oceanen
 • 0 Forskarrapporter
 • 1 blogginlägg

Sommaren 2016 deltar en svensk forskare i en expedition i Arktiska oceanen med det tyska forskningsfartyget Polarstern.

Utforska expeditionen

Arktiska öar 2016

 • 11 juli 2016 - 7 augusti 2016
 • Abisko
 • 1 Forskarrapport
 • 6 blogginlägg

Inom forskningsprojektet undersöker forskarna hur ekosystemet på land har byggts upp och utvecklats samt vad klimatförändringarna kan ha för påverkan på detta ekosystem.

Utforska expeditionen

OATRC 2015

 • 18 september 2015 - 2 oktober 2015
 • Arktiska oceanen
 • 4 Forskarrapporter
 • 5 blogginlägg

En norsk-svensk forskningsexpedition till Framsundet med isbrytarna Oden och Frej.

Utforska expeditionen

TransArc II

 • 17 augusti 2015 - 15 oktober 2015
 • Arktiska oceanen
 • 2 Forskarrapporter
 • 1 blogginlägg

I slutet av sommaren 2015 deltog svenska forskare i en expedition i Arktiska oceanen med det tyska forskningsfartyget Polarstern. Expeditionen genomfördes i samarbete med det internationella programmet GEOTRACES.

Utforska expeditionen

Qullissat

 • 3 augusti 2015 - 15 augusti 2015
 • Disko, Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Hållbara samhällen och gruvindustriella kulturarv i den nordiska delen av Arktis.

Utforska expeditionen

Östra Grönland 2015

 • 28 juli 2015 - 28 augusti 2015
 • Hold with Hope och Ymer Ø
 • 1 Forskarrapport
 • 23 blogginlägg

Det här forskningsprojektet undersöker vilka ekologiska drivkrafter som ligger bakom tetrapodernas, dvs. landryggradsdjurens, omfattande evolutionära förändringar.

Utforska expeditionen

Arktiska öar

 • 28 juli 2015 - 2 september 2015
 • Grönland
 • 1 Forskarrapport
 • 13 blogginlägg

Forskningsprojekt om vilka konsekvenser den globala uppvärmningen kan ha på terrestra arktiska ekosystem. Projektet ingick som en del i expeditionen Petermann 2015.

Utforska expeditionen

Petermann 2015

 • 28 juli 2015 - 2 september 2015
 • Grönland
 • 4 Forskarrapporter
 • 27 blogginlägg

Petermann 2015 är en internationell forskningsexpedition till området kring Petermannglaciären på nordvästra Grönland.

Utforska expeditionen

TRANSSIZ

 • 19 maj 2015 - 28 juni 2015
 • Arktiska oceanen
 • 1 Forskarrapport
 • 0 blogginlägg

Sommaren 2015 deltog en svensk forskare i en expedition i Arktiska oceanen med det tyska forskningsfartyget Polarstern.

Utforska expeditionen
Stäng